MISSmong

Report error

No downloads available

นานนับพันๆ ปีที่ปฏิทินได้เพิ่มวันพิเศษเข้าไปในทุกๆสี่ปี ในการทำเช่นนั้น โดยเลี่ยงที่จะนับตามปฏิทินของชาวมายันเวลานี้ เราจึงก้าวเข้าสู่เดือนที่ 13 ของปี 13 แห่งสหัสวรรษใหม่ ซึ่งส่งผลให้ทุกคนกลายเป็นบ้า และสำหรับผู้ที่รอดชีวิต ก็ต้องต่อสู้กับปีศาจในร่างมนุษย์ที่เที่ยวไล่ฆ่าผู้คนไปทั่ว!!!

13/13/13
13/13/13


MISSmong