MISSmong

Report error

No downloads available

ตาเหล่ามีลูกชาย 3 คน แต่ลูกคนที่ตาเหล่ารักมากที่สุดคือ โลคุณลูกชายคนเล็ก แต่โลคุณเป็นพวกไม่ทำการทำงานได้แต่เที่ยวเล่นไปวันๆ ซึ่งตาเหล่าไม่ชอบเลย ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกคู่นี้จึงไม่ค่อยดีนัก จนวันหนึ่งเป็นวันเกิดของโลคุณ พี่ชายทั้งสองได้ร่วมมือกันหลอกว่าเขาถูกล็อตเตอรี่ โลคุณมีความสุขมาก ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่าย จนในที่สุดก็เป็นหนี้พนัน เขาจึงแกล้งทำเป็นบ้า ซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่าเขาเป็นบ้าไปจริงๆ ทุกคนจึงดูแลปฏิบัติต่อเขาในครั้งนี้ ทำให้เขามีความคิดมากขึ้น และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและตาเหล่าดีขึ้นด้วย

All’s Well, Ends Well ’97


MISSmong