MISSmong

Report error

No downloads available

เรื่องราวของเด็กสาวที่โตมาพร้อมกับสภาพทางจิตที่ไม่อาจเยียวยาได้ การโกหกเพื่อสร้างสัมพันธภาพใหม่ๆให้เกิดขึ้นในทางที่ดี และซ่อนความทรงจำอันเลวร้ายในอดีต

Complete Unknown
Complete Unknown
Complete Unknown
Complete Unknown


MISSmong