MISSmong

Report error

No downloads available

เรื่องราวของราชินี อลิซาเบธ ที่ขึ้นครองราชย์ ท่ามกลางกระแสวิกฤตการเมืองและศาสนา การช่วงชิงบัลลังก์ แผนกบฏในราชสำนักและการทรยศหักหลัง ความขัดแย้งระหว่างความต้องการส่วนตัวกับหน้าที่ประมุขที่พระนางต้องแบกรับ หล่อหลอมให้ทรงแข็งแกร่งจนนำประเทศไปสู่ความเป็นปึกแผ่น

Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth
Elizabeth


MISSmong