MISSmong

Report error

  • Download Links Server Audio / Language Quality
No downloads available

อาซิงเป็นผู้มีพลังพิเศษและ.เขาเองก็อยากไปสมัครเป็น ศิษย์ของโคตรเซียน เกาจิ้ง แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงติดต่อไปยังลูกศิษย์ของโ คตรเซียน ทำให้พวกเขา ต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของอาเต๋า และ.ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือทำให้พวกเขาได้ชื่อเสียง คืนและ.อาซิงก็ได้เป็น ศิษย์โคตรเซียนอย่างที่ต้องการ

God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2
God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2
God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2
God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2
God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2
God of Gamblers II (1991) คนตัดคน 2


MISSmong