MISSmong

Report error

No downloads available

PK คือมนุษย์ต่างดาวตาโตหูกาง (Aamir Khan) ที่ถูกยานแม่ส่งลงมายังโลกมนุษย์ในชุดวันเกิด กลางทะเลทราย Rajasthan เพื่อมาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ แต่โชคร้ายของ PK ที่ลงมาปุ๊บ เขาก็ถูกตาแก่ฉกสร้อยรีโมทของเขาไปปั๊บ มนุษย์ต่างดาวหนุ่มจึงต้องพยายามตามหารีโมทเรียกยานแม่ของเขาคืน มิฉะนั้นเขาจะกลับดาวบ้านเกิดของเขาไม่ได้

PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์
PK (2014) พีเค ผู้ชายปาฏิหาริย์


MISSmong