MISSmong

Report error

No links available
No downloads available

เรื่องราวของ วิกเตอร์ นาวอร์สกี้ (ทอม แฮงก์ส) ชาวยุโรป ตะวันออก ที่เดินทาง มายัง นิวยอร์กซิตี้ ในขณะที่ บ้านเกิด ของเขา เกิดเหตุร้าย ขึ้นอย่าง กระทันหัน ในขณะที่ เขาอยู่ ระหว่าง เดินทาง บินลัดฟ้า มายัง อเมริกา ทำให้ วิกเตอร์ ต้องติด แหง่ก อยู่ที่ สนามบิน นานาชาติ จอห์น เอฟ เคนเนดี้ พร้อมกับ พาสปอร์ต ที่ไร้ สังกัด เขาไม่ได้ รับอนุญาต ให้เข้า ประเทศ สหรัฐอเมริกา วิกเตอร์ จึงต้อง ใช้ชีวิต ทั้งกลางวัน และกลางคืน อยู่ใน อาคาร ผู้โดยสาร ที่รอ เปลี่ยนเครื่อง ภายใน สนามบิน จนกว่า สงคราม ที่บ้านเกิด จะสิ้นสุดลง

The Terminal
The Terminal


MISSmong