MISSmong

Report error

No downloads available

เรื่องราวของนักข่าวหนุ่มที่พยายามหาความจริงเกี่ยวกับการทดลองใน ไลฟ์ ฟาวเดชั่น ก่อนจะถูกปรสิตจากต่างดาวเข้ามาอาศัยร่าง ทำให้เขามีพลังพิเศษ ที่ทั้งแข็งแกร่ง โหดร้าย และยากเกินควบคุม

Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม
Venom (2018) เวน่อม


MISSmong