MISSmong

Report error

No downloads available

“อารึม” วัย 17 ปี ผู้เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หาได้ยาก ร่างกายของเขามีพัฒนาการจนเหมือนชายวัย 80 เขาเตรียมของขวัญให้กับพ่อแม่วัยหนุ่มสาวของเขา ที่เลี้ยงดูเขาด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข

My Brilliant Life (2014)
My Brilliant Life (2014)


MISSmong